• head_banner_01
  • head_banner_01

 

 

Wrth i gystadleuaeth dyfu, mae angen i fanwerthwyr chwilio'n gyson am ffyrdd arloesol o ddenu ac ymgysylltu â mwy o gwsmeriaid.

Mae gan gwsmeriaid heddiw rychwant sylw byrrach.

Felly, mae angen unigryw ar fanwerthwyrarddangos fideogall hynny swyno a tharo ar olwg gyntaf y cwsmeriaid.

 

Apr19_04_931446400

 

Yr ateb yw neb llai na'r Sgrin LED.

 

Mae sgrin LED yn fath o gynnyrch trydan modiwlaidd.

Gan fod arddangosfa LED wedi'i hadeiladu o fodiwlau LED lluosog llai, mae'n bosibl adeiladu sgrin LED gydag unrhyw siâp a maint a ddymunir.

Mae arddangosiad LED manwerthu yn fath o arddangosiad fideo digidol.

Yn ogystal â'i allu i arddangos cynnwys digidol, mae cyhoeddi a rheoli cynnwys hefyd yn haws ac yn fwy cyfleus o'i gymharu ag arddangosfeydd traddodiadol.

Gyda dim ond ychydig o gliciau llygoden, gall y manwerthwr ddiweddaru a newid eu cynnwys unrhyw bryd.

Fe'i cynlluniwyd i fodloni gofynion unigryw gwahanol fanwerthwyr.

Mae gan arddangosiad manwerthu LED gymwysiadau eang a gellir eu haddasu i fodloni gwahanol ofynion busnes.

https://www.yonwaytech.com/floor-tile-led-display/

 

Nawr, mae manwerthwyr wedi bod yn wynebu nifer o heriau yn y diwydiant manwerthu sy'n newid yn barhaus.

Mae ymddangosiad siopa ar-lein wedi newid ymddygiad siopa defnyddwyr am byth.

Er bod rhai manwerthwyr wedi symud yn barhaol i fusnes ar-lein, mae yna lawer o gwmnïau o hyd sy'n credu ym mhotensial cadw presenoldeb all-lein ac ar-lein.

Gall siopa all-lein gynnig profiadau siopa llawer gwell a chyffro na all siopau ar-lein fyth gystadlu â nhw.

 

1519797653782

 

O ran siopau adwerthu, mae swm digonol o draffig cerdded i mewn yn bwysig.

Yn yr hen ddyddiau, roedd siopau adwerthu yn defnyddio arddangosfeydd traddodiadol fel posteri hyrwyddo, byntings, a byrddau arwyddion i ddenu cwsmeriaid.

Heddiw, gan nad yw pobl bellach yn cael eu denu at arddangosfeydd traddodiadol sefydlog a diflas, mae mwy a mwy o fusnesau manwerthu yn troi at ddefnyddio arddangosfeydd LED i yrru traffig ac ymgysylltu â'u cwsmeriaid yn y siop.

P'un a yw'n siop ffasiwn, bwyty, neu siop dodrefnu cartref, gall manwerthwyr ddefnyddio Sgriniau LED i gyflwyno negeseuon ystyrlon a all ymgysylltu â'u cwsmeriaid targed yn effeithiol.

 

https://www.yonwaytech.com/all-in-one-plugplaying-ledposter/

 

P2.5 Arddangosfa LED Dan Doi adrodd stori ei frand trwy ddull mwy deinamig.Gellir defnyddio'r sgrin LED i arddangos gwahanol fformatau cyfryngau digidol megis delweddau, fideos ac animeiddiadau.

 

Yn wahanol i arddangosfeydd hysbysebu traddodiadol, gall y sgrin LED gynnig delweddau mwy craff gyda lliwiau bywiog.

Gellir defnyddio'r sgriniau LED i arddangos logos a graffeg y siop wedi'u hanimeiddio.

Gall yr arddangosfeydd bach ond bywiog hyn wella tu mewn y siop a thrwy hynny ddenu mwy o gwsmeriaid.

 

Outdoor Circle LED Display P4.68 P5.926 Round LED Logo Sign

Gall hyn helpu i ymgysylltu â chwsmeriaid yn y siop, a thrwy hynny eu hannog i brynu yn y siop.

Pan fydd cwsmeriaid yn cerdded i mewn i'r siop, byddant yn cael eu cyfarch ar unwaith gyda'r unigrywPileri sgrin LED.

 

https://www.yonwaytech.com/products/

 

Fel un o'r cynhyrchion mwyaf chwyldroadol yn y diwydiant, mae'rYonwaytecharddangosfa LED dryloywyn cael ei adnabod hefyd fel “arddangosfa weld-drwodd”.

Mae'n torri'r traddodiad o arddangosiad digidol trwy ganiatáu i gwsmeriaid hefyd weld beth bynnag sydd y tu ôl i'r arddangosfa yn ogystal â chynnwys y sgrin.Felly gall yr arddangosfa ryfeddol ddenu mwy o gwsmeriaid cerdded i mewn oherwydd ei nodweddion unigryw.

 

Indoor Outdoor Window Curtain Transparent LED Screen (5)

 

Hyrwyddiadau ac ymgyrchoedd gwerthu yw rhai o'r ffactorau pwysicaf sy'n cyfrannu at lwyddiant siop adrannol.

Fe'i defnyddir yn bennaf i arddangos negeseuon hyrwyddo i hysbysu cwsmeriaid sy'n ciwio am unrhyw ddigwyddiadau neu hyrwyddiadau parhaus.

Mae'n helpu i ddyrchafu'r profiad siopa i lefel uwch.

Bydd cwsmeriaid yn y siop yn cael eu denu gan yr arddangosfa unigryw a hardd hon.

 sphere led display,led ball

 

Mae'r diwydiant manwerthu yn hynod heriol fel diwydiant arddangos dan arweiniad.

Mae arloesi ac arddangos dan arweiniad ansawdd dibynadwy yn chwarae marchnad llawer pwysicach a hirsefydlog.

Mae'n rhaid i fanwerthwyr addasu i ddisgwyliadau a thueddiadau defnyddwyr sy'n newid yn barhaus.

Mae'n rhaid i ni allu ymateb yn gyflym.

Gall defnyddio arddangosfeydd LED manwerthu Yonwaytech helpu i ymgysylltu â chwsmeriaid yn effeithiol a thrwy hynny ddarparu profiad siopa cofiadwy.

Dim ond pan fydd cwsmeriaid yn fodlon, gall cwmnïau manwerthu ddisgwyl tyfu a ffynnu yn yr amgylchedd hynod gystadleuol hwn.

 

 

 


Amser postio: Mai-09-2022